Meditation Parks

Chinmaya Tarangini

Sri Matsya Narayana, the first avatar of Sri Vishnu

Sri Varasiddhi Vinayaka

Koyembedu as a punya sthala, has its own historical significance.

Sri Hari Hara Temple

Sri Harihara temple came into being with the blessings of Swami Chinmayananda and Swamini Saradapriyananda Amma

Chinmaya Sarveshwara

Chinmaya Mission Thamaraipakkam is a unit of Chinmaya Mission founded by Pujya Swami Chinmayananda in the year 1989. The Ashram is named Chinmaya Sarveshwara.